Diğer Tedaviler

Kliniğimizde değişik tür cilt kanserlerinin cerrahi tedavisi, bilekte karpal tünel sinir sıkışması, tetik parmak tedavisi gibi El Cerrahisi ve uzun süre basılar sonucu yatalak ya da felçli hastalarda ortaya çıkan cilt yaraları ve ileri dereceli varise bağlı olarak ayak bileğinde ortaya çıkan iyileşmeyen yaralar da tedavi edilmektedir.