Cilt Kanserleri

Cilt kanserleri en sık görülen kanser türüdür. Vücudun her tarafında görülebilmekle birlikte, yaklaşık %80’i baş, yüz ve boyun gibi güneş gören bölgelerde ortaya çıkar. En sık görülen cilt kanserleri sıklık sırasıyla bazal hücreli kanser, skuamöz hücreli kanser ve melanom olup başka tür cilt kanserleri de mevcuttur. Cilt kanserlerinin tedavisinde cerrahi ve radyoterapi yöntemlerinden yararlanılır.

Cilt kanserlerinin cerrahi tedavisinde kanserli doku, çevresindeki etkilenmemiş sağlam deri bölümüyle birlikte çıkarılır. Kanserli doku çevresindeki sağlam derinin sınırları kanserin habislik derecesine göre değişir. Daha sonra ortaya çıkan doku boşluğu (defekt), vücutta bulunduğu bölgeye ve boşluğun büyüklüğüne göre değişik yöntemlerle onarılır. Burada birincil onarım, deri grefti ve değişik deri yaprakları kullanılabilir. Yüz bölgesindeki doku boşlukları başta olmak üzere, onarımın estetik kurallara uygun olmasına özen gösterilir. Melanom türü ölümcül kanserlerin, ilk yayılacağı ilgili lenf bezine yayılıp yayılmadığının erken tanısı ve tedavisi için sentinel lenf bezi biyopsisi uygulanabilir.

Girişimin süresi kanserin türüne ve etkilenen bölgeye bağlı olmak üzere 1-2 saat arasında değişir ve klinikte ya da ameliyathanede uygulanabilir. Lokal anestezi, damar içi sakinleştirici ilaç ya da genel anestezi kullanılabilir. Hastanede kalmak gerekmez. Girişimin türüne göre, işe dönüş 1-3 gün, ağır egzersizlere dönüş 1-3 hafta arasında değişir.

Başlıca riskler infeksiyon, kanama, deri hasarı, yapısal bozukluk, bazen kalıcı olabilen izler ve kanserin ilk girişimde tam çıkarılamaması ya da yeniden ortaya çıkmasıdır. Biyopsi sonucunda kanserin tam çıkarılamadığı saptanırsa, ikinci bir girişimle geri kalan bölümü çıkarılabilir.