El Cerrahisi

Elin doğumsal ya da travma ve yaşlanmaya bağlı hastalıklarının tedavisi, plastik ve rekonstrüktif cerrahinin ilgi alanlarındandır. Ele giden sinirlerin baskı altında kalmasıyla ortaya çıkan ve ağrı ve uyuşmalara neden olan bilek tüneli (carpal tunnel) ve dirsek tüneli (cubital tunnel) sendromları, bilekte ağrıya neden olan deQuervain sendromu, el ve bilekteki ganglion adı verilen kistler, kitlenen parmaklar (trigger finger), el ve parmaklarda kalın bantlara neden olan Dupuytren kontraktürleri, doğumsal (konjenital) parmak yapı bozuklukları, travma ve yanıklara bağlı kusurlar, tendon-sinir-kas gibi yumuşak doku yaralanmaları, kırık ve çıkıklar, parmak tam kesileri (ampütasyonlar), kemik ve yumuşak doku tümörleri vb. gibi hastalıklar plastik ve rekonstrüktif cerrahinin tedavi alanına girerler.

Carpal tünel sendromu, el ve parmaklarda ağrı ve uyuşukluğa neden olur. Şikayetler genellikle uykuda daha belirgindir. Ele giden median sinirin bilekten geçerken bası altında kalması sonucu ortaya çıkan bu durum önce el-bilek ateli kullanımı gibi cerrahi olmayan yöntemlerle tedavi edilir. Bu tedaviye cevap vermeyen olgularda sinirin üzerindeki bası, bilek üzerinde yapılan küçük bir insizyonla ortadan kaldırılabilir.

deQuervain sendromu, başparmağa giden tendonların bilek düzeyinde bası altında kalması nedeniyle ortaya çıkar. Bileğin dış tarafında genellikle başparmak hareketleriyle artan ağrıya neden olan bu durum, önce atel kullanımı ve steroid enjeksiyonları ile tedavi edilir. Bu tedaviye yanıt vermeyen olgularda, tendonlar üzerindeki bası, bileğin dış yüzünde yapılan küçük bir insizyonla giderilir.

Teknik olarak el cerrahisi ameliyatları genellikle 1-2 saat süren girişimlerdir. Genel anestezi ya da damar içi sakinleştirici ilaç etkisi altında gerçekleştirilirler. Hastanede kalmak gerekmez. Ameliyattan sonra 1-4 hafta sargı, yarı alçı ya da alçı kullanmak gerekebilir.

El cerrahisi girişimlerinin başlıca riskleri enfeksiyon, kanama, deri ve sinir hasarı ve eklemlerde sertlik gelişmesidir.