Meme Kanseri

Meme kanseri, erken teşhis edilebilen ve erken tanındığında iyi tedavi sonuçları elde edilebilen kanser türlerindendir. Kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. istatistiklere göre meme kanseri her 9-10 kadından birinde ortaya çıkar.

Meme kanseri riskini arttıran başlıca faktörler ailede birinci derece akrabalarda meme kanseri öyküsü bulunması, ilk adetin erken yaşta olması (12 yaşın altında), geç menapoz, ilk doğumun geç yaşta olması (30 yaşın üstünde), sigara içilmesi ve kişide daha önce yapılmış patalojisi riskli meme biyopsi öyküsü bulunmasıdır.

Meme kanseri, kişinin 20 yaşından başlayarak kendini düzenli olarak her ay muayene etmesi, periyodik mamografi ve uzman hekim muayeneleri ile erken tanınabilir. Aylık muayenelerin genellikle adetten sonraki 7-21 günler arasında yapılması önerilir. Yıllık periyodik mamografilere genellikle 40 yaştan sonra başlanır.

Meme kanseri genellikle tek, sert kıvamlı, ağrısız ve zamanla büyüyen bir kitle olarak ortaya çıkar. Mamografi ise kanseri ele gelen büyüklüğe ulaşmadan erken dönemde tanıma olanağı sağlayabilir. Meme kanserinin tedavisi de tanındığı döneme bağlı olarak değişiklik gösterir.