Yüz hastadan 90’ı sonuçtan memnun

Karın germenin uzun dönemdeki etkileri neler? Karın germe ameliyatı sonrasında kişilerin yüzde 90’dan fazlası ameliyatlarından memnun kalmaktadır. Karın germe ameliyatı sonrasında görülen en önemli değişiklikler kişilerin duygusal durumlarında, sosyal işlevlerinde ve kendilerine güvenlerinde görülen olumlu değişikliklerdir.

Görülen diğer olumlu değişimler ise, kişilerin kendi sağlıkları hakkındaki düşüncelerinin daha olumlu hale gelmesi, enerji düzeylerinin artması ve fiziksel fonksiyonlarında görülen ilerlemelerdir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı ‘kişilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak tam iyi durumu’ olarak tanımlar.