meme rekonstruksiyonu - Kplast

Meme Rekonstruksiyonu

Meme kanseri nedeniyle cerrahi olarak alınan (mastektomi) memenin yeniden yapılmasıdır. Bu amaçla kullanılan yöntemler ve zamanlama açısından değişik seçenekler mevcuttur. Rekonstrüksiyon, silikon veya serum fizyolojik içeren protezler (implant) yardımıyla ya da hastanın kendi dokusu kullanılarak (otojen) gerçekleştirilebilir. Zamanlama olarak, memenin alındığı ameliyat sonrası erken dönemde, ya da aylar hatta yıllar sonra gecikmeli olarak uygulanabilir.

Teknik olarak protezle yapılan rekonstrüksiyonlarda, alınan meme bölgesindeki deri doku genişletici bir protez yardımıyla 2-6 ay içinde genişletildikten sonra silikon ya da serum fizyolojik içeren ikinci ve son protez yerleştirilir.

Protez kullanımında diğer bir yöntem de serum fizyolojik içeren ve genişletilebilen protez adı verilen protezin ilk ameliyatta yerleştirilip meme derisi genişletildikten sonra yerinde bırakılmasıdır. Bu yöntemde ikinci bir protez değişimi ameliyatı gereksiz kılınmaktadır.

Teknik olarak hastanın kendi dokusunun kullanıldığı (otojen) meme rekonstrüksiyonlarında değişik deri ve derialtı dokularından (şep) yararlanılabilir. En sık uygulanan TRAM şep kullanımında, karın alt bölge derisi, altındaki yağ dokusu ve kan dolaşımını sağlayan kas dokusu birlikte meme bölgesine alınıp ya köküne bağlı (pediküllü) olarak ya da serbest şep olarak mikrocerrahi yöntemle yerleştirilir. Burada hastanın kendi dokusu kullanıldığı için, hem daha doğal görünüm ve kıvamlı meme oluşturulabilmekte, hem de karındaki fazla deri-yağ dokusu karın germe (abdominoplasti) ameliyatında olduğu gibi giderilmektedir.

Her iki yöntemden sonra da, yaklaşık 2-3 ay içinde gerçekleştirilen 2. dönem ameliyatında, diğer meme genellikle yukarı kaldırılarak (mastopeksi) ya da büyültülerek veya küçültülerek şekillendirilir ve yeni yapılan memeye uyumu sağlanır. Yine bu ameliyatta ya da 2-3 ay sonra gerçekleştirilen 3. dönem ameliyatında ise meme ucu yapılır.

Ameliyat süresi, ilk rekonstrüksiyon ameliyatları için protez kullanımında 1-2 saat, şep kullanımında 3-5 saattir ve genel anestezi altında uygulanır. Hastanede kalış süresi protez kullanımında 1-2 gün, şep kullanımında 3-5 gündür. işe dönüş protez kullanımından sonra yaklaşık 1-2 haftada, şep kullanımından sonra 3-4 haftada olur. Ağır egzersizlere protez kullanımından sonra yaklaşık 4-6 haftada, şep kullanımından sonra 8 haftada başlanabilir. ilk rekonstrüksiyonudan sonraki ameliyatlarda genellikle hastanede kalmak gerekmez ve işe ve aktivitelere dönüş süresi daha kısadır.

Başlıca riskler infeksiyon, kanama, duyu azalması, asimetri, cilt hasarı ve izlerin belirginleşebilmesidir. Protez kullanımından sonra protez çevresinde ağrılı kapsül oluşabilir ya da protez sızarak zamanla küçülebilir. şep kullanımından sonra karın duvarında fıtık veya zayışık ortaya çıkabilir.